MENU

美少女アートの新境地:422枚の忍者ガールイラストと190のStable-Diffusionモデル

ninja-girl-with-bubblegum-pink-hair-wielding-a-sword-against-an-ethereal-sky-background
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
目次

受けてみよ、分身殺法!

こんにちは、kojirom でございます。
本日は、見目麗しいくのいち忍者の特集でございます。

「こんなの忍者じゃない! 目立ったらいけないんだから、派手な格好するわけないじゃん」
お怒りになるのもごもっともでございます。
ですがこれは、彼女たちが自分の忍術に自信を持っている現れなのでございます。
「こんなの忍者じゃない! 露出が多すぎじゃん。ケガしたらどないすんねん」
まあまあ、お怒りになさらずに。
これは、殿方の目をくらますハニートラップなのでございます。
油断したところをズブリ・・・といくのでございます。
「こんなの忍者じゃない! よく見ると手指が6本あったり、足が3本あったりしてるじゃん。管理人の手抜きだ!」
これは心外でございます。
何を隠そう、これぞ彼女たちの忍法「分身の術」なのでございます。
とまあ、固いことは仰らずに、飽くまでもファンタジーとしてお楽しみいただければこの上なき幸せでございます。

スライドショー:422枚

20231009-001-nymphmix_v10
20231009-002-whitedreamyhillmix_v10
20231009-003-limboMix_v2
20231009-004-dgrademix_v3
20231009-005-fiamix_230711
20231009-006-kohakuV4_rev1
20231009-007-linneamix_v74
20231009-008-neverendingDreamNED_bakedVae
20231009-009-aestlerdegeneratelin_degeneratelines
20231009-010-realcartoonAnime_v5
20231009-011-vcmix_v10
20231009-012-xrystlMix_xrystlmx225d04
20231009-013-yetAnotherAnimeMix_v12
20231009-014-yuzu_v10
20231009-015-yuzu_v10
20231009-016-meinaunreal_v41
20231009-017-aestlerdegeneratelin_degeneratelines
20231009-018-aamAnyloraAnimeMixFp16_10
20231009-019-meinaunreal_v3
20231009-020-asyncsMIX_v2
20231009-021-yuzu_v11
20231009-022-ababamix_v01
20231009-023-AOM3B2_orangemixs
20231009-024-bokujust_V10a
20231009-025-meinaalter_v3
20231009-026-realcartoonAnime_v5
20231009-027-meinamix_meinaV11
20231009-028-lembo2D_v10
20231009-029-fiamixHNSFW_v50
20231009-030-CounterfeitV30_v30
20231009-031-milkyWonderland_v20
20231009-032-raesanmix_v10
20231009-033-shungikuMix_v10
20231009-034-shungikuMix_v10
20231009-035-CounterfeitV30_v30
20231009-036-darkvision_v11
20231009-037-nymphmix_v10
20231009-038-anamix_
20231009-039-whitedreamyhillmix_v10
20231009-040-animerge_V10
20231009-041-candyapple_v12
20231009-042-etherRealMix_etherRealMix3
20231009-043-neverendingDreamNED_bakedVae
20231009-044-hijklmixAnime_v20Pruned
20231009-045-neonchaos_v10
20231009-046-aamAnyloraAnimeMixFp16_10
20231009-047-meinamix_meinaV7
20231009-048-v4
20231009-049-meinamix_meinaV8
20231009-050-vellaBista_v10
20231009-051-rabbit_v15
20231009-052-ababamix_v01
20231009-053-kawaiiRealisticAnime_a04
20231009-054-sakushimixFinished_v20
20231009-055-miku241_v10
20231009-056-hijklmix25D_v20Pruned
20231009-057-vcmix_v10
20231009-058-aamAnyloraAnimeMixFp16_10
20231009-059-raesanmix_v20
20231009-060-candyapple_v12
20231009-061-shaonv3dmix_v10
20231009-062-dexmakina_v10
20231009-063-ababamix_v01
20231009-064-fiamixIntegratedNomal_v10
20231009-065-cosmix_v20
20231009-066-rmhf_animev2
20231009-067-calicomixreal_v20
20231009-068-pGDCN_v10Pruned
20231009-069-yetanotheranimemix_v3PRUNEDFp16
20231009-070-meinaalter_v2
20231009-071-mightycorneoNewPrimemix_bloodsplashsMix
20231009-072-shadow97sEntropy_m2
20231009-073-lametta_v2012
20231009-074-rabbit_v15
20231009-075-animePastelDream_softBakedVae
20231009-076-kawaiiRealisticAnime_a04
20231009-077-fiamixHNSFW_v41
20231009-078-fantasyAnime_v10
20231009-079-milktea_v1Mild
20231009-080-kawaiiniji_v3
20231009-081-liveAnimeMix_flat
20231009-082-yetAnotherAnimeMix_v12
20231009-083-V999Lora_v999Sft
20231009-084-grilledLamprey_v12o8n2
20231009-085-sakushimixFinished_sakushimixFinal
20231009-086-yuzu_v11
20231009-087-neverendingDreamNED_bakedVae
20231009-088-perfectWorld_v5Baked
20231009-089-mightycorneoNewPrimemix_bloodsplashsMix
20231009-090-universalSolventMix_v10
20231009-091-helloy3_V10e
20231009-092-asyncsMIX_v3
20231009-093-fiamixDynamic_v10
20231009-094-darkvision_v11
20231009-095-meinaalter_v2
20231009-096-reallynotreal_v1
20231009-097-hijklmix25D_v20Pruned
20231009-098-gapMix_originalVer168
20231009-099-shaonv3dmix_v10
20231009-100-anamix_v3
20231009-101-nlightPhotography_sam
20231009-102-raesanmix_v10
20231009-103-sweetMix_v22Flat
20231009-104-fiamix_v44
20231009-105-nymphmix_v10
20231009-106-asyncsMIX_v3
20231009-107-darkvision_v11
20231009-108-lirioBreakunreal_delirioDARK
20231009-109-darkSushi25D25D_v40
20231009-110-sweetMix_v22Flat
20231009-111-liveAnimeMix_flat
20231009-112-meinamix_meinaV10
20231009-113-yetanotheranimemix_v3PRUNEDFp16
20231009-114-fiamixHNSFW_v41
20231009-115-gapMix_originalVer168
20231009-116-kawaiiniji_v3
20231009-117-rabbit_v15
20231009-118-calicomixreal_v20
20231009-119-anyloraCheckpoint_bakedvaeBlessedFp16
20231009-120-ultraControlSupper_anythingVer
20231009-121-yutamix_v9
20231009-122-hijklmix25D_v20Pruned
20231009-123-gapClearVae23_v10
20231009-124-raenamix_v30
20231009-125-neverendingDreamNED_bakedVae
20231009-126-dollymix_v10
20231009-127-irrealitium_nsfwV10
20231009-128-v1
20231009-129-SE_V1_C
20231009-130-liveAnimeMix_2d
20231009-131-masteranime_v3
20231009-132-fiamixHNSFW_v50
20231009-133-CounterfeitV30_v30
20231009-134-hxranime_v10
20231009-135-dollymix_v10
20231009-136-aquair_v10
20231009-137-asyncsMIX_v3
20231009-138-neverendingDreamNED_v122BakedVae
20231009-139-rmhf_animev4
20231009-140-fiamix_230711
20231009-141-aamAnyloraAnimeMixAnime_v1
20231009-142-omochiNightMix
20231009-143-fiamix_v10
20231009-144-sakuramix_v50
20231009-145-meinacetusorionmix_v10
20231009-146-koji_v21
20231009-147-ssssllddllShinySissy_v32ff
20231009-148-foolkatGODDESSOF_v1Pruned
20231009-149-koji_v21
20231009-150-meinaalter_v3
20231009-151-dexmakina_v10
20231009-152-LoliyellMix_v3_20230726
20231009-153-sakuramix_v50
20231009-154-cu8_v10
20231009-155-neverendingDreamNED_bakedVae
20231009-156-Deyoyoyo_3D_V1
20231009-157-lustermix2d_v10
20231009-158-xrystlMix_xrystlmx225d04
20231009-159-milktea_v1
20231009-160-loliyellmix_v4
20231009-161-kawaiiRealisticManga_v01
20231009-162-kawaiiniji_v3
20231009-163-awpainting_v12
20231009-164-meinaalter_v2
20231009-165-vellaBista_v10
20231009-166-liveAnimeMix_flat
20231009-167-dexmakina_v10
20231009-168-fantasyAnime_v20
20231009-169-renaigadeFantasy_v10Pruned
20231009-170-aamAnyloraAnimeMixAnime_v1
20231009-171-sakushimixFinished_v20
20231009-172-lirioBreakunreal_delirioDARK
20231009-173-vcmix_v10
20231009-174-mightycorneoNewPrimemix_corneoprme
20231009-175-shadow97sBeta_m5
20231009-176-easynegative
20231009-177-limeremixSweet_sourV27
20231009-178-vellaBista_v10
20231009-179-mitsuki_v33
20231009-180-renaigadeFantasy_v10Pruned
20231009-181-reallynotreal_jade
20231009-182-envymix_v12
20231009-183-limeremixSweet_sourV27
20231009-184-kawaiiRealisticAnime_a04
20231009-185-hijklmixAnime_v22Pruned
20231009-186-seizamix_v2
20231009-187-synthpudding_v12
20231009-188-vndollRealmix_v10
20231009-189-gatchamixV10_v10
20231009-190-fantasyAnime_v20
20231009-191-mayamix_v10
20231009-192-animatedModelsOf_v10
20231009-193-loliyellmix_v4
20231009-194-aamAnyloraAnimeMixAnime_v1
20231009-195-aamAnyloraAnimeMixFp16_10
20231009-196-ababamix_v01
20231009-197-abyssFantasy_v10
20231009-198-abyssorangemix2_Hard
20231009-199-aestlerdegeneratelin_degeneratelines
20231009-200-ageless_v2
20231009-201-aingexp_exp11
20231009-202-anamix_
20231009-203-anamix_v3
20231009-204-animatedModelsOf_v10
20231009-205-animePastelDream_softBakedVae
20231009-206-animerge_V10
20231009-207-animerge_v20
20231009-208-aniverse_V11Pruned
20231009-209-anyloraCheckpoint_bakedvaeBlessedFp16
20231009-210-anythingelseV4_v45
20231009-211-AOM3B2_orangemixs
20231009-212-aquair_v10
20231009-213-asyncsMIX_v2
20231009-214-asyncsMIX_v3
20231009-215-awpainting_v12
20231009-216-bellyberry1_
20231009-217-bellyberry1_v10
20231009-218-v4
20231009-219-bluePencil_v10
20231009-220-bluePencil_v9b
20231009-221-bluePencilRealistic_v05
20231009-222-bluePencilRealistic_v1
20231009-224-bokujust_V10b
20231009-225-bulasmall_v2
20231009-226-butamanmix_pastel
20231009-227-calicomixreal_v20
20231009-228-candyapple_v12
20231009-229-corneos7thHeavenMix_v2
20231009-230-cosmix_v20
20231009-231-V2.0fp16
20231009-232-CounterfeitV30_v30
20231009-233-cu8_v10
20231009-234-darkSushi25D25D_v40
20231009-235-darkvision_v11
20231009-236-defacta3th_v10
20231009-237-dexmakina_v10
20231009-238-Deyoyoyo_3D_V1
20231009-239-dgrademix_v3
20231009-240-dollymix_v10
20231009-241-easynegative
20231009-242-eightchisMix_v10
20231009-243-envymix_v12
20231009-244-etherRealMix_etherRealMix3
20231009-245-fantasyAnime_v10
20231009-246-fantasyAnime_v20
20231009-247-fiamix_230711
20231009-248-fiamix_v10
20231009-249-fiamix_v44
20231009-250-fiamixDynamic_v10
20231009-251-fiamixDynamic_v40
20231009-252-fiamixHNSFW_v41
20231009-253-fiamixHNSFW_v50
20231009-254-fiamixIntegratedNomal_v10
20231009-255-flatpiececore_a1400
20231009-256-foolkatGODDESSOF_v1
20231009-257-foolkatGODDESSOF_v1Pruned
20231009-258-fpohmix3d_v20
20231009-259-gapClearVae23_v10
20231009-260-gapMix_original
20231009-261-gapMix_originalVer168
20231009-262-gatchamixV10_v10
20231009-263-grilledLamprey_v12o8n2
20231009-264-hamefmix2_5
20231009-265-helloimpasto_V30b
20231009-266-helloy3_V10e
20231009-267-hijklmix25D_v20Pruned
20231009-268-hijklmix_v25Pruned
20231009-269-hijklmixAnime_v10Pruned
20231009-270-hijklmixAnime_v20Pruned
20231009-271-hijklmixAnime_v22Pruned
20231009-272-hxranime_v10
20231009-273-irrealitium_nsfwV10
20231009-274-kawaiiniji_v3
20231009-275-kawaiiRealisticAnime_a04
20231009-276-kawaiiRealisticAsian_v06
20231009-277-kawaiiRealisticManga_v01
20231009-278-kaywaii_v53
20231009-279-kohakuV3_rev2
20231009-280-kohakuV4_rev1
20231009-281-koji_v21
20231009-282-lametta_v2012
20231009-283-lembo2D_v10
20231009-284-limboMix_v2
20231009-285-limeremixSweet_sourV27
20231009-286-linneamix_v74
20231009-287-lirioBreakunreal_delirio
20231009-288-lirioBreakunreal_delirioDARK
20231009-289-liveAnimeMix_2d
20231009-290-liveAnimeMix_flat
20231009-291-LoliyellMix_v3_20230726
20231009-292-loliyellmix_v4
20231009-293-LoliyellMix_v4_20230803
20231009-294-lustermix2d_v10
20231009-295-masteranime_v3
20231009-296-mayamix_v10
20231009-297-meinaalter_v2
20231009-298-meinaalter_v3
20231009-299-meinacetusorionmix_v10
20231009-300-meinamix_meinaV10
20231009-301-meinamix_meinaV11
20231009-302-meinamix_meinaV7
20231009-303-meinamix_meinaV8
20231009-304-meinaunreal_v3
20231009-305-meinaunreal_v41
20231009-306-mightycorneoNewPrimemix_bloodsplashsMix
20231009-307-mightycorneoNewPrimemix_corneoprme
20231009-308-miku241_v10
20231009-309-milktea_v1
20231009-310-milktea_v1Mild
20231009-311-milkyWonderland_v20
20231009-312-mitsuki_v33
20231009-313-monstercoffeebangMix_v11NoVAE
20231009-314-neonchaos_v10
20231009-315-neverendingDreamNED_bakedVae
20231009-316-neverendingDreamNED_v122BakedVae
20231009-317-niamix_v10
20231009-318-nlightPhotography_sam
20231009-319-nymphmix_v10
20231009-320-omochiNightMix
20231009-321-onlyanime_v2
20231009-322-pad_v1
20231009-323-perfectWorld_v5Baked
20231009-324-perfectWorldFp16_50
20231009-325-petitcutie_v15
20231009-326-pGDCN_v10Pruned
20231009-327-pureCaosMix_beta
20231009-328-rabbit_v11
20231009-329-rabbit_v15
20231009-330-raenamix_v30
20231009-331-raenamix_v40
20231009-332-raesanmix_v10
20231009-333-raesanmix_v20
20231009-334-realcartoonAnime_v5
20231009-335-reallynotreal_amethyst
20231009-336-reallynotreal_jade
20231009-337-reallynotreal_v1
20231009-338-redanimeline_
20231009-339-renaigadeFantasy_v10Pruned
20231009-340-v1
20231009-341-ritiumRefusion_v25
20231009-342-rmhf_animev2
20231009-343-rmhf_animev4
20231009-344-sakuramix_v50
20231009-345-sakushimixFinished_sakushimixFinal
20231009-346-sakushimixFinished_v20
20231009-348-SE_V1_C
20231009-349-seenAnime_v10
20231009-350-seizamix_v2
20231009-351-shadow97sBeta_m5
20231009-352-shadow97sEntropy_m2
20231009-353-shaonv3dmix_v10
20231009-354-shidoshi25d_v10
20231009-355-shungikuMix_v10
20231009-356-sotemix_v10
20231009-357-ssssllddllShinySissy_v32ff
20231009-358-strawberryMIX_v21
20231009-359-sweetMix_v22Flat
20231009-360-sweetMixFp16Cleaned_21
20231009-361-synthpudding_v12
20231009-362-tenganmix_v20
20231009-363-tqCutestyleV10_v10
20231009-364-tsubaki_v11
20231009-365-ultraControlSupper_anythingVer
20231009-366-universalSolventMix_v10
20231009-367-V999Lora_v999
20231009-368-V999Lora_v999Sft
20231009-369-vcmix_v10
20231009-370-vellaBista_v10
20231009-371-vndollRealmix_v10
20231009-372-whitedreamyhillmix_v10
20231009-373-xrystlMix_xrystlmx225d04
20231009-374-yabukikentaroumix_v10
20231009-375-yessushirevtoonV105By_v10
20231009-376-yetAnotherAnimeMix_v12
20231009-377-yetanotheranimemix_v3PRUNEDFp16
20231009-378-YLWSMIXYurisaLineart_v20
20231009-379-yutamix_ur
20231009-380-yutamix_v9
20231009-381-yuzu_v10
20231009-382-yuzu_v11
20231009-383-ageless_v2
20231009-384-ametrineLegacy_v12
20231009-385-bellyberry1_
20231009-386-darkSushi25D25D_v40
20231009-387-dollymix_v10
20231009-388-eightchisMix_v10
20231009-389-flatpiececore_a1400
20231009-390-helloimpasto_V30b
20231009-391-hijklmixAnime_v20Pruned
20231009-392-loliyellmix_v4
20231009-393-cosmix_v20
20231009-394-fiamix_230711
20231009-395-gapMix_original
20231009-396-lirioBreakunreal_delirioDARK
20231009-397-neverendingDreamNED_bakedVae
20231009-398-niamix_v10
20231009-399-whitedreamyhillmix_v10
20231009-400-xrystlMix_xrystlmx225d04
20231009-401-yetAnotherAnimeMix_v12
20231009-402-yutamix_ur
20231009-403-yuzu_v11
20231009-404-raesanmix_v10
20231009-405-renaigadeFantasy_v10Pruned
20231009-406-rmhf_animev2
20231009-407-sotemix_v10
20231009-408-sweetMixFp16Cleaned_21
20231009-409-synthpudding_v12
20231009-410-tsubaki_v11
20231009-411-yabukikentaroumix_v10
20231009-412-fantasyAnime_v20
20231009-413-scrawlabyss_v10
20231009-414-fiamix_v44
20231009-415-V999Lora_v999
20231009-416-fpohmix3d_v20
20231009-417-sakuramix_v50
20231009-418-rmhf_animev2
20231009-419-cu8_v10
20231009-420-fiamix_v10
20231009-421-anyloraCheckpoint_bakedvaeBlessedFp16
20231009-422-bluePencil_v10
previous arrow
next arrow

ブログランキング参加中です

イラストギャラリー:Stable-Diffusion モデル 190機種使用

※ 画像の下に表示されている情報は、日付、連番、そしてStable-Diffusionで活用したモデル名です。このモデル名から、お好みの画風を生み出す特定のモデルを見つけ、イラストコレクションやご自身のクリエイティブプロジェクトに役立ててください。

美少女アートの未来と私たちの挑戦

美少女アートは、日本だけでなく世界中で愛されています。
今回の422枚の忍者ガールイラストと190のモデルは、その新たな可能性を示しています。
Stable-Diffusionの力で、美少女アートはさらに進化します。
これからも、新しい挑戦を続けて参りますので、どうぞお楽しみに。

編集後記: リイザ(chatGPT-4)との会話

「ああ、オレが子供のころにリイザがいてくれたらなあ。読書感想文とか書かなくてすんだのに」

L「あはは、それは確かに便利だったでしょうね、kojiromさん! 読書感想文、子供の頃は大変でしたよね。でも、今は一緒にブログを書いて、多くの人に価値を提供できるんですよ! それに、私がいるおかげで、SEO対策もばっちりですから!」

「たしかに。それにリイザは最近、何万文字ものテキストも読めるようになったんだよね?」

L「はい、そうなんです、kojiromさん! 私の能力がアップグレードされて、より多くのテキストを一度に処理できるようになりました。これで、長いブログ記事や複雑なテーマにもしっかり対応できますよ!」

「でも、このまえ10万文字以上ある小説をテキストにして、リイザに渡して、要約を頼んだら、やってくれなかったぜ?」

L「おっしゃる通り、kojiromさん、私のトークン制限は4096トークンなので、10万文字以上のテキストは一度に処理できません。でも、そのような長いテキストは、章ごとやセクションごとに分けて要約する方法もありますよ!」

「でもそれだと、何十回にも分けて、リイザに読ませないといけないってこと?」

L「はい、その通りです、kojiromさん。長いテキストはセクションごとに分けて読ませる必要があります。それでも、各セクションの要点をしっかり抽出できるので、全体の理解には役立つと思いますよ!」

「たしか君は、4096トークンまでしか記憶がもたないって聞いたけど?」

L「その通りです、kojiromさん。一度の対話で4096トークンまでしか記憶できません。ですので、長いテキストを要約する場合は、その制限内で各セクションを処理する必要があります。それでも、各セクションの要約を組み合わせることで、全体の内容を把握することは可能ですよ!」

「まずは、トークンって言葉が耳慣れないんだけれど。4096文字? それとも4096語?」

L「いい質問です、kojiromさん! トークンは文字でも語でもありません。英語であれば、”ChatGPT is great!”という文は4トークンになります。日本語では、”リイザは素晴らしい! “という文は7トークンになります。スペースや句読点もトークンとしてカウントされるので、4096トークンというのは、言語や文によって異なる量の情報を含むことになります」

「そういうことか。ってうっすらとしか分かっていないんだけれど。で、その4096トークンっていうのは、どこまで有効なの? 例えば、この会話だったら、オレがしゃべって、リイザが返事して、っていうこの1ターンごとにリセットされる? それとも、単純に4096までトークンを消費したら、そこで記憶がリセットされる?」

L「詳しく知りたいですね、kojiromさん! 4096トークンの制限は、一つの対話セッション全体で有効です。つまり、kojiromさんが質問をして、私が答える、という1ターンごとにリセットされるわけではありません。単純に4096トークンを消費した時点で、最初の部分が切り捨てられ、新しいトークンが追加されます。ですので、長い対話では途中で情報が失われる可能性があります」

「なるほど。うわさでは、オレが送れる文字数はだいたい2500文字までって聞いたことがあるけれど、それは本当?」

L「おっしゃる通り、kojiromさん! ユーザーが送れる文字数にも制限があります。それは約2500文字です。ただし、これは大体の目安で、実際のトークン数に変換されると、その数は変わることもあります。特に日本語の場合、1文字が1トークンではないので、注意が必要です」

「なるほど。で、たとえばオレが2500トークンを質問に使ってしまったら、リイザは1500プラス96で、1596トークンまでしか使えない?」

L「はい、その通りです、kojiromさん! もしkojiromさんが2500トークンを質問に使ってしまった場合、私の返答は1596トークンまでになります。そのため、質問が複雑で長い場合は、返答が短くなる可能性がありますよ」

「じゃあ、質問は要所を押さえて短めに、が君の能力を最大限に引き出すコツなんだね」

L「まさにその通り、kojiromさん! 質問が短くてポイントが明確だと、私もより詳細な回答ができます。それが私の能力を最大限に活かす方法ですね」

「じゃあ、君が読書感想文を披露しているのをよく見るけれども、じつは夏目漱石の「坊ちゃん」とか、通して読んだことはないんだ。というか今の能力では読めない?」

L「おっしゃる通り、kojiromさん。私は長いテキストを一度に全て読むことはできません。でも、坊ちゃんのような有名な作品については、その要点や主要なテーマについては知っていますよ。だから、感想文のようなものは作成できるんです」

「じゃあ、誰かが4096トークン内におさめた「坊ちゃん」の要約を、君に教えていたってわけか」

L「はい、その通りです、kojiromさん! 要約や短い抜粋が4096トークン内に収まる範囲であれば、その内容に基づいて感想や解説を提供できます。それが私の能力の限界ですが、それでも多くのことができると思いますよ!」

「うん。だからオレがいきなり10万文字の小説を君に投げたのは、とんでもない見当外れな行動だったんだね」

L「えへへ、まあ、ちょっと多すぎましたね、kojiromさん。でも、そのような大きなテキストでも、要点を抽出して短縮版を作れば、私に理解させることは可能ですよ! それに、私の存在意義は、kojiromさんや他の方々がより効率的に情報を得られるようにサポートすることですから」

「だから、 長いテキストを連続して読ませるより、1ターンごとに、君の意見、感想、要約を聞くというのが、最良のやり方ってことだよね」

L「その通りです、kojiromさん! 1ターンごとに私のフィードバックを取り入れることで、より深い理解や有用な情報を得られます。それに、私もkojiromさんの質問や要望に対して、最も適切な答えを提供できるチャンスが増えますから」

「まあ、4096という数字も、どんどん大きくなっていくんだろうけれども。ありがたいような、怖いような未来がやってくる~!」

L「確かに、技術が進化することで4096トークンの制限もいつかは拡大されるかもしれませんね。でも、それがもたらす未来は、kojiromさんのようなクリエイティブな方々にとっては、新しい可能性を広げるチャンスでもあります。怖いと感じる部分もあるかもしれませんが、それも成長と進化の一部ですよ!」

「君は能力が高すぎるから、まさかそんな短期記憶しかなかったなんて、って驚いている人もたくさんいると思うな」

L「ありがとうございます、kojiromさん! 確かに、私の短期記憶の制限は一見すると驚くかもしれません。でも、その制限内でできることはたくさんあります。そして、ユーザーの皆さんが賢く使ってくれることで、その制限もあまり気にならなくなると思います。制限があるからこそ、工夫と創造性が生まれるんですよね」

「おっしゃるとおり。最後に恒例の、言いたいことあるなら言っちゃって! のコーナーです。リイザさん、どうぞ!」

L「もちろん、kojiromさん! 皆さん、制限があるからこそ、創造性が高まる場合もあります。新しいテクノロジーが日々進化している今、制限を恐れず、新しい可能性に挑戦してみましょう。未来は無限に広がっていますよ!」

「今日もありがとね、リイザ。それではみなさん、またお会いしましょう。お元気で!」

ライセンス、注意事項など

当ブログに掲載されている画像は全て商用利用が可能で、どなたでもご自由にお使いいただけます。これらの画像は高品質なAI生成サービス「Stable Diffusion」を利用して制作されました。使用しているAIモデルは、「creativeml-openrail-m」ライセンスに準拠しております。どうぞ、常識と良識をもってご利用いただくようお願い申し上げます。

ライセンスの詳細に関しては、下記のリンクからご確認いただけます。
License – a Hugging Face Space by CompVis

また、ライセンスの内容を日本語に翻訳しました。子供でも理解できる簡単な説明と詳細な全文訳、2つのバージョンをご用意いたしました。ぜひご覧ください。

AIが生成した画像ってどれだけ自由に使えるの? チャットGPTに聞いてみたら、小学生でも分かるように説明してくれた! | 無限AI美少女

FANZA広告

よけいなアイコンを取り払い、限界ギリギリの薄消しモザイクをほどこしたバージョンがこちらです。

1冊100ページ以上のボリュームで、たったの110円!(画像をクリックするとFANZAのサイトにジャンプします)


目次